ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca webovej stránky zaručuje ochranu osobných údajov Používateľov, ktoré sprístupnili v súvislosti s používaním stránky Nkitchens, vrátane nasledujúcich údajov: meno používateľa, telefónne číslo používateľa a údaje obsiahnuté v e-mailovej adrese používateľa. Správca webovej stránky uplatňuje technické a organizačné opatrenia zabezpečujúce bezpečnosť osobných údajov používateľov, vrátane opatrení zabraňujúcich prístupu tretích strán k týmto údajom, ich modifikácii tretími stranami alebo ich spracovaniu v rozpore so zákonom, ako aj nástrojov na zabránenie strate, poškodeniu alebo zničeniu údajov. Správca webovej stránky nezhromažďuje citlivé údaje.

SÚBORY COOKIE

 1. Webová stránka nezhromažďuje automaticky žiadne informácie, s výnimkou informácií obsiahnutých v súboroch cookie, s výhradou bodu 8.
 2. Cookies sú počítačové údaje, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení užívateľa webovej stránky. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov domény webovej stránky, z ktorej pochádzajú, trvanie ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečný identifikátor. Stránka Nkitchens môže umiestniť súbor cookie do vášho prehliadača, ak to váš prehliadač umožňuje. Dôležité je, že prehliadač umožňuje webovej stránke prístup len k súborom cookie umiestneným na tejto webovej stránke. Webová stránka Nkitchens nezhromažďuje automaticky žiadne informácie, s výnimkou informácií obsiahnutých v súboroch cookie. 
 3. Webová stránka Nkitchens môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré používajú svoje vlastné zásady používania súborov cookie. Odporúčame, aby ste si prečítali všetky tieto zásady, pretože správca webovej stránky nemôže niesť zodpovednosť za pravidlá používania súborov cookie platné na týchto stránkach. 
 4. Na webovej stránke spoločnosti Nkitchens sa používajú nasledujúce typy súborov cookie:
  1. trvalé súbory cookie – súbory cookie, ktoré sú uložené na koncovom zariadení Používateľa webovej stránky po dobu uvedenú v parametroch cookies (parametre v tomto ohľade je možné overiť pomocou nástrojov internetového prehliadača – v tejto súvislosti správca webovej stránky odkazuje na popisy obsluhy najpopulárnejších webových prehliadačov, ktoré sú uvedené v odseku 9 nižšie) alebo kým ich používateľ webovej stránky neodstráni,
  2. relačné súbory cookie – sú dočasné súbory uložené na koncovom zariadení užívateľa webovej stránky, až kým sa neodhlási z webovej stránky, neodíde z webovej stránky alebo nevypne softvér (webový prehliadač),
  3. súbory cookie tretích strán – súbory pochádzajúce napríklad zo serverov spoločností a poskytovateľov služieb spolupracujúcich so Správcom webovej stránky. Tieto súbory umožňujú prispôsobiť obsah preferenciám a zvykom ich používateľov, merať a analyzovať návštevnosť webovej stránky, ako aj merať účinnosť obsahu, ktorý je na nich zverejnený. Tieto súbory cookie podliehajú vlastným zásadám ochrany osobných údajov tretích strán, ktoré sa môžu líšiť od štandardných pravidiel zásad používania súborov cookie, ktoré uplatňuje správca webovej stránky.
 5. Vykonaním iného rozdelenia, ako je uvedené v časti 4, správca webovej stránky vyhlasuje, že v rámci webovej stránky sa používajú nasledujúce súbory cookie z dôvodu zasahovania do súkromia používateľa:
  1. „nevyhnutné” súbory cookie, ktoré umožňujú správne fungovanie webovej stránky alebo funkcie používané Používateľom,
  2. “funkčné” cookies, ktoré umožňujú Používateľovi “zapamätať si” nastavenia zvolené Používateľom a prispôsobiť užívateľské rozhranie, napr. v oblasti zvoleného jazyka alebo regiónu, z ktorého Používateľ pochádza, vzhľadu webovej stránky Nkitchens a pod., 
  3. „reklamné” súbory cookie – umožňujú dodávať používateľom reklamný obsah vhodnejší pre ich preferencie a záujmy, navštevovať webové stránky, a to aj prostredníctvom remarketingových aktivít pomocou takzvaných (cookies tretích strán) umiestnených prostredníctvom našej aktuálnej webovej stránky poskytovateľmi reklamy. Môžu sa používať na vytváranie používateľských profilov, prezentovanie relevantnejšieho alebo pre Používateľa vhodnejšieho obsahu reklamného profilu na iných stránkach, zabránenie opätovnému zobrazovaniu tej istej reklamy a meranie účinnosti reklamných kampaní. Tieto súbory cookie môžu ukladať informácie o tom, že webová stránka bola navštívené z konkrétneho zariadenia, ako aj prenášať tieto údaje reklamným partnerom. Nevyjadrenie súhlasu s týmito súbormi cookie vám neumožní používať webovú stránku. Ak tieto súbory cookie neakceptujete, stále môžete dostávať reklamy, ktoré budú menej prispôsobené vašim preferenciám alebo záujmom.
 6. Podrobné informácie o použitých súboroch cookie:
poskytovateľ súborov cookie názov súboru cookie Platnosť Typ
Google Ads 1P_JAR Uplynie po tridsiatich dňoch súbory cookie tretích strán
Google Ads ANID Uplynie po desiatich mesiacov a dvadsaťjeden dňoch súbory cookie tretích strán
Google Ads CONSENT Uplynie po sedemnástich rokoch, jednom mesiaci a sedemnástich dňoch súbory cookie tretích strán
Google Ads NID Uplynie po šiestich mesiacoch súbory cookie tretích strán
Google Ads DV Uplynie po desiatich minútach súbory cookie tretích strán
Google Ads OTZ Uplynie po tridsiatich dňoch súbory cookie tretích strán
Google Ads Rôzne typy súborov používaných poskytovateľom V zásade uplynie najneskôr po dvoch rokoch súbory cookie tretích strán
Google Analytics _ga Uplynie najneskôr po dvoch rokoch súbory cookie tretích strán
 1. Keď pristupujete k sieti prostredníctvom mobilných zariadení, ktoré fungujú podobne ako počítače, ako sú smartfóny, ktoré podporujú plné verzie prehliadačov, stránka Nkitchens využíva súbory cookie podobným spôsobom ako pri používaní počítača.
 2. Podmienkou fungovania súborov cookie je, aby boli prijaté v prehliadači a neboli vymazané. V mnohých prípadoch softvér na prezeranie webových stránok umožňuje predvolene ukladať súbory cookie na koncovom zariadení používateľa webovej stránky Nkitchens. Používatelia webovej stránky Nkitchens môžu kedykoľvek zmeniť svoje nastavenia súborov cookie. Tieto nastavenia môžu byť zmenené najmä tak, aby sa zablokovalo automatické spracovanie súborov cookie v nastaveniach webového prehliadača alebo aby sa informovalo o ich každom umiestnení na zariadení používateľa webovej stránky Nkitchens.  Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch správy súborov cookies sú k dispozícii v nastaveniach príslušného internetového prehliadača. Správca webovej stránky informuje, že obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej stránke spoločnosti Nkitchens.
 3. Ďalšie informácie nájdete v časti “Pomocník” vo vašom webovom prehliadači.  Napríklad pre nasledujúce prehliadače, užitočné informácie týkajúce sa zmeny nastavení súborov cookie nájdete na nasledujúcich stránkach:
  1. v prehliadači Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. v prehliadači Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk,
  3. w prehliadači  Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies,
  4. v oblasti mobilných zariadení – informácie o nastaveniach cookies nájdete na webových stránkach jednotlivých výrobcov (napr. iOS, Android),
  5. pokiaľ ide o Google Analitics, môžete využiť možnosť zablokovať prevádzku cookies ako súčasť funkcie odhlásenia, ktorú si môžete stiahnuť z nasledujúcej stránky https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl.
 4. Správca webovej stránky informuje, že obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej stránke spoločnosti Nkitchens.
 5. Počas návštevy webovej stránky sa súbory cookie môžu zhromažďovať a ukladať ako súčasť nástroja Google AdSense. Používa súbory cookie na zlepšenie kvality reklám. Časté použitie zahŕňa výber reklám na základe tém, ktoré používateľov zaujímajú, zlepšenie prehľadov výkonnosti kampaní a vynechanie reklám, ktoré už používateľ videl. Takéto súbory neobsahujú informácie umožňujúce osobnú identifikáciu. Ak sa rozhodnete neprispôsobiť si nastavenia reklám (ako súčasť nástrojov Google), Google vám prestane zobrazovať prispôsobené reklamy.
 6. V prípade zmeny platných zásad sa vyššie uvedené ustanovenia zodpovedajúcim spôsobom upravia.
Dotacje