Bielsko Biała, Grawerska Straße. , bei Frau Katarzyna